Drinjak BMW

Sedište: Bulevar oslobođenja 123,
11000 Beograd
Telefon: +381 11 397 45 09
Mobilni: +381 63 221 310
Email: bmw@drinjak-bmw.com

PIB: 100221105
Matični broj: 17166689
Broj računa: 205-168386-09